Ποινικές και Πειθαρχικές Διώξεις για Δημάρχους προαναγγέλλει Απόφαση του «ΕλΣυν» – Η περίπτωση του Δήμου Περιστερίου

Επ-Αιρετικά Π-Κοινωνία

Μία πολύ σημαντική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αφορά την καταβολή ή όχι επιδόματος ευθύνης θέσης στους αναπληρωτές Διευθυντές και Προϊσταμένους υπηρεσιών των ΟΤΑ, βάζει το δάχτυλο στις πληγές και ουσιαστικά προαναγγέλλει μελλοντικές διώξεις Δημάρχων και όχι μόνο και καταλογισμό δαπανών σ’ αυτούς.

Με την συγκεκριμένη απόφαση το ΕλΣυν, κρίθηκε νόμιμη η καταβολή επιδόματος ευθύνης στους υπαλλήλους των ΟΤΑ που υπηρετούν ως «αναπληρωτές» Προϊστάμενοι Τμημάτων και Διευθύνσεων με δύο, όμως προϋποθέσεις.

α) Η θητεία του «αναπληρωτή» να είναι σύντομη χρονικά και σε καμία περίθπτωση να μην ξεπερνά το «εύλογο» χρονικό διάστημα για την νόμιμη πλήρωση της θέσης την οποία κατέχει μετά από προκήρυξη και β) ο Δήμος οφείλει να προκηρύξει την θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος ή της Διεύθυνσης, ώστε αυτή να πληρωθεί από τους έχοντες τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

Ο θεσμός του «αναπληρωτή», είναι πολύ δημοφιλής ως πρακτική διοίκησης από τους ΟΤΑ, αλλά και από τις κυβερνητικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα δε αυτές του Υπουργείου Παιδείας. Παρότι ο νόμος προβλέπει την τοποθέτηση αναπληρωτών σε θέσης ευθύνης, όταν αυτές για διαφόρους λόγους μένουν κενές, για μικρό σχετικά χρονικό διάστημα, οι Δήμαρχοι, αλλά και ο υπόλοιπος δημόσιος Τομέας, χρησιμοποιεί κατά κόρον αυτή την δυνατότητα, προκειμένου να τοποθετεί στις κενές θέσεις ευθύνης τους «αρεστούς» και μόνο. Ξεχνούν δε κατά κανόνα την προκήρυξη των κενών θέσεων ευθύνης, αφού με την διαδικασία αυτή μπορούν να τις καταλάβουν πρόσωπα μη αρεστά.

Στην πράξη το 80 έως 90% των θέσεων ευθύνης που υπάρχουν στους Δήμους, έχουν καταληφθεί από «αναπληρωτές» Προϊσταμένους, αφού αυτό γίνεται χωρίς προκήρυξη αλλά μόνο με μία απλή διοικητική πράξη του Δημάρχου. Χαρακτηριστικό είναι ότι στον Δήμο Περιστερίου, η θέση του Διευθυντή Προσωπικού (ή όπως αλλιώς λέγεται) στο Τμήμα Πρασίνου και Καθαριότητας που εδρεύει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου, έχει καλυφθεί από το 2014 περίπου και συνεχίζει ακόμη και σήμερα με την τοποθέτηση, με απλή διοικητική πράξη, «Αναπληρώτριας Διευθύντριας» που απολαμβάνει και όλα τα προνόμια της θέσης της.

Η ίδια πρακτική εφαρμόζεται συνήθως και στις σχολικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας, στα οποία οι κενούμενες θέσεις κυρίως των υποδιευθυντών καλύπτονται με  την τοποθέτηση «αναπληρωτών» και μάλιστα χωρίς την προβλεπόμενη από τον νόμο προκήρυξη θέσης.

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπως έχειδείξει η μέχρι σήμερα πρακτική, η ουσιαστικά «αυθαίρετη» τοποθέτηση των «αναπληρωτών» σε θέσεις ευθύνης του δίνει το προνόμιο συσσώρευσης «μορίων διοίκησης», γεγονός που τους βάζει μπροστά στην λίστα για την τυπική κατάληψη θέσεων ευθύνης.

Γίνεται αντιληπτό, ότι σε όλες τις ίδιες με τις ποιο πάνω περιπτώσεις, γίνει από κάποιον ενδιαφερόμενο σχετική προσφυγή ή ακόμη και καταγγελία, οι υπαίτιοι δήμαρχοι και αποφασίζοντες Προϊστάμενοι Δημοσίων υπηρεσιών θα οδηγηθούν στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα για παραβάσεις του Πειθαρχικού και Ποινικού Κώδικα, με ότι κι αν αυτό συμβαίνει…

——————————

Τι αποφάσισε ουσιαστικά το ΕλΣυν για το επίδομα θέσης ευθύνης για τους «αναπληρωτές Διευθυντές και Προϊσταμένους» στους ΟΤΑ

Με την υπ’ αριθμ. 158/2018 πράξη του το Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι’ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ζήτημα διαφωνίας σχετικά με τη νομιμότητα δαπάνης μεταξύ Δήμου και Υπηρεσίας Επιτρόπου. 

Στην εν λόγω περίπτωση η αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου αρνήθηκε να θεωρήσει χρηματικό ένταλμα που αφορούσε στην πληρωμή επιδόματος θέσης ευθύνης σε αναπληρωτή προϊστάμενο τμήματος του Δήμου. Το σκεπτικό πίσω από την άρνηση σχετιζόταν με το γεγονός ότι ο Δήμος όφειλε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να είχε προκηρύξει τις θέσεις των προϊσταμένων των υπηρεσιακών του δομών, πράγμα το οποίο, όμως, δεν έκανε, αρκούμενος απλώς στην κάλυψη των θέσεων ευθύνης με αναπληρωτές προϊσταμένους.

Το Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που κλήθηκε να επιλύσει τη διαφωνία, έκρινε ότι, είναι νόμιμη η δαπάνη και συνεπώς θα πρέπει να καταβληθεί στον αναπληρωτή προϊστάμενο το επίδομα θέσης ευθύνης, αφού προέβη στις ακόλουθες σκέψεις και αφού έλαβε υπόψη του τα εξής:

(α) Ότι κατ’ αρχήν προβλέπεται από το Νόμο η διαδικασία αναπλήρωσης για τις περιπτώσεις κένωσης θέσης προϊσταμένου, δηλαδή ότι η διαδικασία της αναπλήρωσης είναι νόμιμη στο πλαίσιο και υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Νόμο.

(β) Ότι στην προκειμένη περίπτωση τηρήθηκαν όσα αναφέρονται στο Νόμο σχετικά με τη διαδικασία της αναπλήρωσης, δηλαδή επιλέχθηκε ο αναπληρωτής προϊστάμενος και δικαιούχος του χρηματικού εντάλματος με βάση τα κριτήρια που περιγράφονται στο Νόμο.

(γ) Ότι η καθυστέρηση στην επιλογή προϊσταμένων οφείλεται σε διαδικαστικά κωλύματα, τα οποία σχετίζονται κυρίως με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

(δ) Ότι, τέλος, το χρονικό διάστημα της αναπλήρωση δεν είναι ιδιαίτερα μακρό, με άλλα λόγια ότι οι επίμαχες θέσεις ευθύνης δεν έχουν καλυφθεί επί μακρό χρόνο με αναπληρωτές ή, αλλιώς, ότι ο Δήμος δεν λειτουργεί επί πολύ χρόνο με αναπληρωτές προϊσταμένους οργανικών μονάδων.

Με βάση τις ανωτέρω σκέψεις το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε ότι, η δημοσιονομική δαπάνη που αφορά στην καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης σε αναπληρωτές προϊσταμένους είναι νόμιμη. Επισήμανε, όμως, ότι η περί νομιμότητας κρίση βασίζεται στη σκέψη ότι, η αναπλήρωση δεν έχει διαρκέσει για χρονικό διάστημα πέραν του ευλόγου, αλλά και ότι ο Δήμος θα πρέπει να φροντίσει άμεσα, ώστε να προκηρυχθεί η κάλυψη των θέσεων ευθύνης.

*με στοιχεία από το empoli.gr

Peristerioka.com

Tagged

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *